AŞIK, Feyzi, Akif YILDIZ, Serhat KILINÇ, Nurdal AYTEKİN, Ramazan ADALI, ve Kadir KURNAZ. 2023. “Yapay Zekânın Eğitime Etkileri”. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 10 (98):2100-2107. https://doi.org/10.5281/zenodo.8307107.