Altınörs, Kerim. 2024. “Klasik Dönem Ve Modern Dönem Gitar Metotlarının Hız Konusuna Yaklaşımlarının Karşılaştırılmalı İncelenmesi”. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 11 (104):408-23. https://doi.org/10.5281/zenodo.10732673.