CEYHAN, Fatih Mehmet, ve Mahmut YARDIMCIOĞLU. 2017. “YEREL İŞLETMELERİN ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞİ VE ÇOKULUSLU BİR İŞLETMEYE DÖNÜŞMESİ”. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 4 (9):123-31. https://doi.org/10.26450/jshsr.47.