TAMER, M. (2020) “GÖÇ, GÖÇÜN NEDENLERİ ve ULUSLARARASI GÖÇ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ANALİZ”, International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 7(60), ss. 2808–2818. doi: 10.26450/jshsr.2070.