KAYAHAN, G. (2022) “KREDİ KARTI, BANKA KARTI İLE ENFLASYON ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME”, International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 9(85), ss. 1291–1296. doi: 10.26450/jshsr.3118.