VURAL, N. ve AHMADPOUR HOSSEINIZAD , S. F. (2023) “Tebriz Kenti Geleneksel Konutlarının İklimle Uyumlu Tasarım Ölçütlerinin Analizi”, International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 10(98), ss. 1969–1980. doi: 10.5281/zenodo.8306852.