Tibet, A. ve Akgün, B. (2024) “Kentsel Mekânda Sınır Kavramının Sosyal Etkinlik Sokakları Üzerindeki Etkisine Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Oluşturulmuş Bir Model Önerisi”, International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(104), ss. 388–400. doi: 10.5281/zenodo.10732626.