Asa, R. ve Engin Güder, B. (2024) “21. Yüzyılda Zirve Diplomasisi Bağlamında Türkiye-Afrika İlişkileri”, International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(103), ss. 149–164. doi: 10.5281/zenodo.10616586.