Altınörs, K. (2024) “Klasik Dönem ve Modern Dönem Gitar Metotlarının Hız Konusuna Yaklaşımlarının Karşılaştırılmalı İncelenmesi”, International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(104), ss. 408–423. doi: 10.5281/zenodo.10732673.