CEYHAN, F. M. ve YARDIMCIOĞLU, M. (2017) “YEREL İŞLETMELERİN ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞİ VE ÇOKULUSLU BİR İŞLETMEYE DÖNÜŞMESİ”, International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(9), ss. 123–131. doi: 10.26450/jshsr.47.