AĞ, A. R. ve VURAL, S. (2017) “ÇEVRESEL SORUNLARIN ÖNLENMESİNDE ÖNEMLİ BİR YÖNETİM ARACI OLARAK ÇEVRE MUHASEBESİ”, International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(10), ss. 173–181. doi: 10.26450/jshsr.45.