[1]
M. TAMER, “GÖÇ, GÖÇÜN NEDENLERİ ve ULUSLARARASI GÖÇ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ANALİZ”, JSHSR, c. 7, sy 60, ss. 2808–2818, Eki. 2020.