[1]
G. KAYAHAN, “KREDİ KARTI, BANKA KARTI İLE ENFLASYON ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME”, JSHSR, c. 9, sy 85, ss. 1291–1296, Tem. 2022.