[1]
N. VURAL ve S. F. AHMADPOUR HOSSEINIZAD, “Tebriz Kenti Geleneksel Konutlarının İklimle Uyumlu Tasarım Ölçütlerinin Analizi”, JSHSR, c. 10, sy 98, ss. 1969–1980, Ağu. 2023.