[1]
A. Tibet ve B. Akgün, “Kentsel Mekânda Sınır Kavramının Sosyal Etkinlik Sokakları Üzerindeki Etkisine Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Oluşturulmuş Bir Model Önerisi”, JSHSR, c. 11, sy 104, ss. 388–400, Şub. 2024.