[1]
F. M. CEYHAN ve M. YARDIMCIOĞLU, “YEREL İŞLETMELERİN ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞİ VE ÇOKULUSLU BİR İŞLETMEYE DÖNÜŞMESİ”, JSHSR, c. 4, sy 9, ss. 123–131, Haz. 2017.