[1]
A. R. AĞ ve S. VURAL, “ÇEVRESEL SORUNLARIN ÖNLENMESİNDE ÖNEMLİ BİR YÖNETİM ARACI OLARAK ÇEVRE MUHASEBESİ”, JSHSR, c. 4, sy 10, ss. 173–181, Eyl. 2017.