[1]
A. DOĞAN KESKİN, H. SALIK, A. AKBAŞ, B. BAYRAM, ve N. ARAL, “SAĞLIK ALANINDA GÖREV YAPAN ÇOCUK GELİŞİMCİLERİN UYGULAMALARININ İNCELENMESİ”, JSHSR, c. 4, sy 10, ss. 198–206, Haz. 2017.