[1]
R. DARAKÇI ve H. ALP, “Kitle İletişiminden Dijital Topluma: Dijitalizmin Kültürel Paradigmaları”, JSHSR, c. 10, sy 96, ss. 1238–1243, Haz. 2023.