TAMER, M. “GÖÇ, GÖÇÜN NEDENLERİ Ve ULUSLARARASI GÖÇ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ANALİZ”. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), c. 7, sy 60, Ekim 2020, ss. 2808-1, doi:10.26450/jshsr.2070.