KAYAHAN, G. “KREDİ KARTI, BANKA KARTI İLE ENFLASYON ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME”. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), c. 9, sy 85, Temmuz 2022, ss. 1291-6, doi:10.26450/jshsr.3118.