VURAL, N., ve S. F. AHMADPOUR HOSSEINIZAD. “Tebriz Kenti Geleneksel Konutlarının İklimle Uyumlu Tasarım Ölçütlerinin Analizi”. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), c. 10, sy 98, Ağustos 2023, ss. 1969-80, doi:10.5281/zenodo.8306852.