AŞIK, F., A. YILDIZ, S. KILINÇ, N. AYTEKİN, R. ADALI, ve K. KURNAZ. “Yapay Zekânın Eğitime Etkileri”. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), c. 10, sy 98, Ağustos 2023, ss. 2100-7, doi:10.5281/zenodo.8307107.