Tibet, A., ve B. Akgün. “Kentsel Mekânda Sınır Kavramının Sosyal Etkinlik Sokakları Üzerindeki Etkisine Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Oluşturulmuş Bir Model Önerisi”. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), c. 11, sy 104, Şubat 2024, ss. 388-00, doi:10.5281/zenodo.10732626.