Asa, R., ve B. Engin Güder. “21. Yüzyılda Zirve Diplomasisi Bağlamında Türkiye-Afrika İlişkileri”. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), c. 11, sy 103, Ocak 2024, ss. 149-64, doi:10.5281/zenodo.10616586.