Altınörs, K. “Klasik Dönem Ve Modern Dönem Gitar Metotlarının Hız Konusuna Yaklaşımlarının Karşılaştırılmalı İncelenmesi”. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), c. 11, sy 104, Şubat 2024, ss. 408-23, doi:10.5281/zenodo.10732673.