CEYHAN, F. M., ve M. YARDIMCIOĞLU. “YEREL İŞLETMELERİN ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞİ VE ÇOKULUSLU BİR İŞLETMEYE DÖNÜŞMESİ”. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), c. 4, sy 9, Haziran 2017, ss. 123-31, doi:10.26450/jshsr.47.