AĞ, A. R., ve S. VURAL. “ÇEVRESEL SORUNLARIN ÖNLENMESİNDE ÖNEMLİ BİR YÖNETİM ARACI OLARAK ÇEVRE MUHASEBESİ”. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), c. 4, sy 10, Eylül 2017, ss. 173-81, doi:10.26450/jshsr.45.