DOĞAN KESKİN, A., H. SALIK, A. AKBAŞ, B. BAYRAM, ve N. ARAL. “SAĞLIK ALANINDA GÖREV YAPAN ÇOCUK GELİŞİMCİLERİN UYGULAMALARININ İNCELENMESİ”. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), c. 4, sy 10, Haziran 2017, ss. 198-06, doi:10.26450/jshsr.40.