DARAKÇI , R., ve H. ALP. “Kitle İletişiminden Dijital Topluma: Dijitalizmin Kültürel Paradigmaları”. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), c. 10, sy 96, Haziran 2023, ss. 1238-43, doi:10.5281/zenodo.8111915.