UÇAR, M. E., ve B. KONAL. “NARSİSİZM KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİLER”. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), c. 4, sy 10, Eylül 2017, ss. 260-8, doi:10.26450/jshsr.54.