TAMER, Mehmet. “GÖÇ, GÖÇÜN NEDENLERİ Ve ULUSLARARASI GÖÇ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ANALİZ”. International JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH 7, no. 60 (Ekim 31, 2020): 2808–2818. Erişim Eylül 29, 2023. https://jshsr.org/index.php/pub/article/view/1160.