VURAL, Nilhan, ve Seyed Farhad AHMADPOUR HOSSEINIZAD. “Tebriz Kenti Geleneksel Konutlarının İklimle Uyumlu Tasarım Ölçütlerinin Analizi”. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 10, no. 98 (Ağustos 31, 2023): 1969–1980. Erişim Haziran 24, 2024. https://jshsr.org/index.php/pub/article/view/1600.