AŞIK, Feyzi, Akif YILDIZ, Serhat KILINÇ, Nurdal AYTEKİN, Ramazan ADALI, ve Kadir KURNAZ. “Yapay Zekânın Eğitime Etkileri”. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 10, no. 98 (Ağustos 31, 2023): 2100–2107. Erişim Temmuz 23, 2024. https://jshsr.org/index.php/pub/article/view/2312.