CEYHAN, Fatih Mehmet, ve Mahmut YARDIMCIOĞLU. “YEREL İŞLETMELERİN ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞİ VE ÇOKULUSLU BİR İŞLETMEYE DÖNÜŞMESİ”. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 4, no. 9 (Haziran 30, 2017): 123–131. Erişim Haziran 24, 2024. https://jshsr.org/index.php/pub/article/view/811.