DÖVİZ KURU ENFLASYON İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ


Abstract views: 72 / PDF downloads: 51

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.3073

Anahtar Kelimeler:

Enflasyon, Devalüasyon, Türkiye, Döviz Kuru

Özet

Enflasyon ile döviz kuru arasında ilişki konusunda çoklu araştırma mevcuttur. Bu çalışmada döviz kurları ile enflasyon arasındaki ilişkileri ampirik olarak incelemektedir. Söz konusu çalışmada uzun dönem ilişki için Johansen Eşbütünleşme Testi ve nedensellik analizisin Grenger nedensellik analizi kullanmıştır. Değişkenler dışşal ve bağımsız olarak analize tabi tutularak vektör otoregresif modeli ve etki-tepki fonksiyonlar kullanılmıştır. Sonuçlara göre enflasyon ile döviz kuru arasında uzun dönem ilişki mevcuttur ve eşbütünleşik oldukları tespit edilmiştir. Etki-tepki fonksiyonlarına göre iki değişken birbirine olumlu tepki vermiştir. Ayrıca nedensellik analizine göre değişkenler arasında istatistiksel olarak çift taraflı anlamlı nedensellik mevcuttur.

İndir

Yayınlanmış

2022-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

DELLALE, O. (2022). DÖVİZ KURU ENFLASYON İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 9(85), 1305–1310. https://doi.org/10.26450/jshsr.3073