Yazım Kuralları

NOT: Microsoft Word programında yer almayan özel bir yazı tipinin (font) kullanıldığı çalışmalarda, sisteme makale ile birlikte font dosyası da eklenmeli ve editöre bilgi verilmelidir.

SAYFA DÜZENİ
Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemeli)              
Kenar Boşlukları: Üst, Alt, Sol, Sağ:  2,0 cm    
Yazı Tipi: Times New Roman                                                                           
Yazı Boyutu: Başlıkta 11, Metinde 11, Özetlerde 9 ve dipnotlarda 8 punto
Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 6 nk                                                         
Paragraf Girintisi: Yok
Satır Aralığı: Metinde ve dipnotlarda “Tek”

MAKALE BAŞLIKLARI
TÜRKÇE ve İNGİLİZCE MAKALE BAŞLIGI (Küçük Harflerle, Ortalı, Times New Roman 12 punto)

NUMARALANDIRMA
Makalede kullanılacak başlık numaralandırılması şu şekilde olmalıdır:
ÖZET / ABSTRACT (Numara verilmez)
1. GİRİŞ (Büyük harflerle sola dayalı ve koyu, Times New Roman, 11 Punto)  
2. ANA BAŞLIKLAR (Tamamı büyük harflerle sola dayalı ve koyu, Times New Roman, 11 Punto)
2.1. Alt Başlıklar (Tamamı koyu, sola dayalı; her kelimenin ilk harfi büyük, Times New Roman, 11 Punto)
2.1.1. Alt Başlıklar (Tamamı koyu, sola dayalı; her kelimenin ilk harfi büyük, Times New Roman, 11 Punto)
3. SONUÇ (Tamamı büyük harflerle sola dayalı ve koyu, Times New Roman, 11 Punto) 
KAYNAKÇA (Times New Roman, 11 Punto) ( Numara verilmez)

Metin içi Şekil, Tablo, Harita ve Fotoğraflar: 
Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre Türkçe veya İngilizce olarak adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar: şekillerin altına, tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalı 10 punto ile yazılmalı. Tablo ve şekillerin içeriklerinde Times New Roman 8 punto kullanılmalıdır. Kaynakları altta belirtilmelidir
Tablo 1. Başlık, (Times New Roman 10 punto) İçerik: 8 punto
Şekil 1. Başlık, (Times New Roman 10 punto)

NOT: Çalışmada kullanılan referansların listelendiği kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır. Dergimizde sadece APA7 sistemi kullanılabilir.

APA 7 KRİTERLERİNE GÖRE ATIFLAR ve KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

ALINTILAR- METİN İÇİ ATIFLAR (GÖNDERMELER)
Yazarlar, doğrudan kaynaklardan alıntı yapmak yerine çoğu zaman kaynaklarını başka kelimelerle ifade ederler. Başka kelimelerle ifade ederken, orijinal çalışmadan anlatı veya parantez içinde alıntı formatını kullanarak alıntı yapın. Alıntı yapılan her çalışma referans listesinde yer almalı ve referans listesindeki her çalışma metinde (veya bir tablo, şekil, dipnot veya ekte) alıntılanmalıdır.

Metin İçi Alıntılar
Yazar bilgisi parantez içinde veya dışında (anlatı) verilebilir.
Parantez İçindeki Alıntılar: Parantez içindeki alıntılarda yazar adı ve yayın tarihi parantez içinde yer alır.
Örnek: Yanlış dengelenmiş haberler, halkın bir konuda uzman fikir birliği algısını bozabilir (Koehler, 2016).
Yazar ve alıntı parantez içinde birlikte göründüğünde, alıntıyı yazardan ayırmak için noktalı virgül kullanın; parantez içinde parantez kullanmayın.
Örnek: (yanlış dengelenmiş haber kapsamı; Koehler, 2016)
Anlatı Alıntılar: Anlatısal alıntılarda yazar adı cümlenin bir parçası olarak metne dahil edilir ve yıl parantez içinde yazılır. Yazarın soyadı metinde görünür, tarih yazarın adından sonra parantez içinde eklenir. Yazarın adı, anlamlı olduğu herhangi bir yerde cümleye dahil edilebilir.
Örnek: Koehler (2016) yanlış dengelenmiş haber kapsamının tehlikelerine dikkat çekti.
Nadir durumlarda, yazar ve tarih hikâyede birlikte yer alabilir. Bu durumda parantez kullanılmaz.
Örnek: Koehler, 2016 yılında yanlış dengelenmiş haber kapsamının tehlikelerine dikkat çekti.

Yaptığınız alıntılarda sayfa veya paragraf numarası vermeniz şart değildir ancak ilgilenen okuyucularınız için yazar ve yıla ek olarak ekleyebilirsiniz.
"Örnek: Webster-Stratton (2016), annesine güvensiz bir bağlılık gösteren 4 yaşındaki bir kız çocuğunun vaka örneğini tanımladı; Aile ikilisi ile çalışırken, terapist annenin çocuğuna yönelik empatisini artırmaya odaklandı (s. 152-153)."

Uzun Alıntılar
Bir alıntı birden fazla cümle için yapılabilir. Bu durumda ilk cümlenin bağlamı diğerlerini destekleyecek şekilde yazılmalıdır. Alıntının bir bütün olduğu okuyucu tarafından anlaşılıyor ise tekrardan kaynak göstermeye gerek yoktur. Ancak Alıntı yeni bir paragrafta devam ediyorsa kaynağı tekrar gösterin.
Örnek: Velez vd. (2018), işyerinde renkli, cinsiyetçilik ve ırkçılığa sahip kadınlar için işle ilgili tükenmişlik, işten ayrılma niyetleri ve psikolojik sıkıntı dahil olmak üzere kötü çalışma ve zihinsel sağlık sonuçları ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Ancak benlik saygısı, kişi-örgüt uyumu ve algılanan örgütsel destek bu etkilere aracılık etmiştir. Buna ek olarak, cinsiyetçi ve ırkçı bir toplumda beyaz olmayan kadınların karşılaştığı benzersiz zorlukları kabul eden daha 7 güçlü kadıncı tutumlar, işyeri ayrımcılığının psikolojik sıkıntıyla ilişkisini zayıflattı. Bu bulgular, klinik uygulamada ve beyaz olmayan kadınlarla yapılan araştırmalarda, bu tür ayrımcılığa meydan okuma ve bunları azaltma çabalarının yanı sıra, işyeri ayrımcılığının çeşitli biçimlerini dikkate almanın önemini vurgulamaktadır.
Alıntı birden fazla kaynak içeriyorsa, kaynak net olacak şekilde alıntıyı tekrarlayın. Kaynaklardan uygun şekilde alıntı yaptığınızdan emin olmak için cümlelerinizi dikkatlice okuyun.
Örnek: Oyun terapistleri, duygusal tükenme veya başkalarıyla empati kurma becerisinin azalması (Elwood ve diğerleri, 2011; Figley, 2002), kişisel ilişkilerde bozulma (Elwood ve diğerleri, 2011; Robinson-Keilig, 2014) dahil olmak üzere birçok sağlık bozukluğu belirtisi yaşayabilir), işten tatmin azalması (Elwood vd., 2011), belirli durumlardan kaçınma (Figley, 2002; O'Halloran ve Linton, 2000) ve çaresizlik duyguları veya düşünceleri (Elwood vd., 2011; Figley, 2002; O'Halloran ve Linton, 2000).

Kısa alıntılar (40 kelimeden az)
40 kelimeden daha az alıntılar için, kelimelerin etrafına tırnak işaretleri ekleyin ve alıntıyı kendi metninize dahil edinek biçimlendirme gerekmez. Orijinal kaynak bir üç nokta içermedikçe, alıntıların başına ve / veya sonuna üç nokta eklemeyin.
Örnek: Etkili ekipleri tanımlamak zor olabilir çünkü "bir alandaki yüksek performans diğerinde yüksek performans anlamına gelmez" (Ervin ve diğerleri, 2018, s. 470).

(40 kelime veya daha fazla)
40 veya daha fazla kelimeden oluşan alıntıları blok alıntılar olarak biçimlendirin (1.25 in. içeriden)
Örnek: Araştırmacılar, insanların kendi kendilerine nasıl konuştuklarını incelediler: İç konuşma paradoksal bir fenomendir. Pek çok insanın günlük yaşamının merkezinde yer alan bir deneyimdir ve yine de onu bilimsel olarak incelemek için her türlü çabaya önemli zorluklar getirir. Yine de, içsel konuşmanın öznel deneyimine ve bilişsel ve sinirsel temellerine ışık tutmak için çok çeşitli metodolojiler ve yaklaşımlar bir araya geldi. (Alderson-Day ve Fernyhough, 2015, s. 957)

Metinde Kişisel Görüşmecilere Atıfta Bulunulması
Okuyucular kişisel görüşmelerdeki bilgileri alamadıkları için, kişisel görüşmeler referans listesine dahil edilmemektedir; sadece metinde alıntı yapılmıştır. Görüşmecinin adının baş harflerini ve soyadını verin ve aşağıdaki formatları kullanarak mümkün olduğunca kesin bir tarih verin:
Anlatı alıntı: E.-M. Paradis (kişisel görüşme, 8 Ağustos 2019)
Parantez içinde alıntı: (T. Nuyen, kişisel görüşme, 24 Şubat 2020)

İkincil kaynaklar
Birincil kaynağın yılı ve yazarı biliniyorsa aşağıdaki gibi alıntılayın.
(Rabbitt, 1982, aktaran Lyon ve diğerleri, 2014)
Birincil kaynağın yılı bilinmiyorsa, bunu metin içi alıntıdan çıkarın.
Allport'un günlüğü (aktaran Nicholson, 2003)

Yazar durumuna göre
1 veya 2 Yazar : (Wan & Lawrence, 2020)
3 ve Üzeri Yazar (Parker et al., 2018)
Aynı parantezde birden fazla kaynağın yer alması durumunda, parantez içinde her bir kaynak noktalı virgül ile ayrılarak bağımsız olarak gösterilmelidir.
(Acemoglu & Robinson, 2012; Adams, 1998; Williams et al., 2010)
Aynı Yazara Ait Aynı Yıl Yayınlanmış Eserlerin Gösterilmesi
(Mason, 2000a, 2000b)
Aynı Yazara Ait Farklı Yıllarda Yayınlanmış Eserlerin Gösterilmesi
(Mason, 2000, 2003)

KAYNAKÇA

Akademik Dergilerde Yayınlanan Makale Kaynakçaları (Journal Article)
Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207– 217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185
Numarası Olan Makale Kaynakça Yazımı
Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., & Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House.” PLoS ONE, 13(3), Article e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972

Eksik Sayfa ve Makale Numarası
Butler, J. (2017). Where access meets multimodality: The case of ASL music videos. Kairos: A Journal of Rhetoric, Technology, and Pedagogy, 21(1). http://technorhetoric.net/21.1/topoi/butler/index.html
NOT: Dergi cilt, sayı ve / veya makale veya sayfa numaralarını kullanmıyorsa, eksik öğeleri referanstan çıkarınız.

Gazetelerde Yayınlanan Makaleler İçin Kaynakça Yazımı
Carey, B. (2019, March 22). Can we get better at forgetting? The New York Times. https://www.nytimes.com/2019/03/22/health/memory-forgetting-psychology.html
Harlan, C. (2013, April 2). North Korea vows to restart shuttered nuclear reactor that can make bomb-grade plutonium. The Washington Post, A1, A4.
Stobbe, M. (2020, January 8). Cancer death rate in U.S. sees largest one-year drop ever. Chicago Tribune.

Blog Yazılarından Alınan Alıntılar İçin Kaynakça Yazımı
Ouellette, J. (2019, November 15). Physicists capture first footage of quantum knots unraveling in superfluid. Ars Technica. https://arstechnica.com/science/2019/11/study-you-can-tie-a-quantum-knot-in-a-superfluid-butit-will-soon-untie-itself/

Tam yazılmış kitap
Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000
Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books.
Svendsen, S., & Løber, L. (2020). The big picture/Academic writing: The one-hour guide (3rd digital ed.). Hans Reitzel Forlag. https://thebigpicture-academicwriting.digi.hansreitzel.dk/

Editör tarafından düzenlenip yeniden yayınlanan kitap
Watson, J. B., & Rayner, R. (2013). Conditioned emotional reactions: The case of Little Albert (D. Webb, Ed.). CreateSpace Independent Publishing Platform. http://a.co/06Se6Na (Original work published 1920)

Çok ciltli kaynaklar
Harris, K. R., Graham, S., & Urdan T. (Eds.). (2012). APA educational psychology handbook (Vols. 1–3). American Psychological Association.

Çevrimiçi sözlük
American Psychological Association. (n.d.). Just-world hypothesis. In APA dictionary of psychology. Retrieved January 18, 2020, from https://dictionary.apa.org/just-world-hypothesis (n.d. =(Türkçe tarih yok anlamında) t.y.)
Merriam-Webster. (n.d.). Semantics. In Merriam-Webster.com dictionary. Retrieved January 4, 2020, from https://www.merriam-webster.com/dictionary/semantics

Basılı sözlük
American Psychological Association. (2015). Mood induction. In APA dictionary of psychology (2nd ed., p. 667). Merriam-Webster. (2003). Litmus test. In Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11th ed., p. 727).

Wikipedia
Yağlı boya. (2019, 8 Aralık). In Wikipedia . https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oil_painting&oldid=929802398

Konferans Sunumu
Evans, A. C., Jr., Garbarino, J., Bocanegra, E., Kinscherff, R. T., & Márquez-Greene, N. (2019, August 8–11). Gun violence: An event on the power of community [Conference presentation]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://convention.apa.org/2019-video

Dergide Yayınlanan Konferans Bildirileri
Duckworth, A. L., Quirk, A., Gallop, R., Hoyle, R. H., Kelly, D. R., & Matthews, M. D. (2019). Cognitive and noncognitive predictors of success. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 116(47), 23499– 23504. https://doi.org/10.1073/pnas.1910510116

Kitap Olarak Yayınlanan Konferans Bildirileri
Kushilevitz, E., & Malkin, T. (Eds.). (2016). Lecture notes in computer science: Vol. 9562. Theory of cryptography. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-49096-9

Kitap Bölümü Olarak Yayınlanan Konferans Bildirileri
Bedenel, A.-L., Jourdan, L., & Biernacki, C. (2019). Probability estimation by an adapted genetic algorithm in web insurance. In R. Battiti, M. Brunato, I. Kotsireas, & P. Pardalos (Eds.), Lecture notes in computer science: Vol. 11353. Learning and intelligent optimization (pp. 225–240). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030- 05348-2_21

Yayınlanmış Tez Kaynakçaları
Kabir, J. M. (2016). Factors influencing customer satisfaction at a fast food hamburger chain: The relationship between customer satisfaction and customer loyalty (Publication No. 10169573) [Doctoral dissertation, Wilmington University]. ProQuest Dissertations & Theses Global.
Zambrano-Vazquez, L. (2016). The interaction of state and trait worry on response monitoring in those with worry and obsessive-compulsive symptoms [Doctoral dissertation, University of Arizona]. UA Campus

Yayınlanmamış Tez Kaynakçaları
Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.

Çevrimiçi PowerPoint Slaytları
Jones, J. (2016, March 23). Guided reading: Making the most of it [PowerPoint slides]. SlideShare. https://www.slideshare.net/hellojenjones/guided-reading-making-the-most-of-it

YouTube Video
Asian Boss. (2020, June 5). World’s leading vaccine expert fact-checks COVID-19 vaccine conspiracy: Stay curious #22 [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=WQdLDMLrYIA

Facebook Sayfası
Community of Multiculturalism. (n.d.). Home [Facebook page]. Facebook. Retrieved October 14, 2020, from https://www.facebook.com/communityofmulticulturalism/

Facebook Gönderisi
News From Science. (2019, June 21). Are you a fan of astronomy? Enjoy reading about what scientists have discovered in our solar system—and beyond? This [Image attached] [Status update]. Facebook. https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/10156268057260108/?type= 3&theater

Instagram
Philadelphia Museum of Art [@philamuseum]. (2019, December 3). “It’s always wonderful to walk in and see my work in a collection where it’s loved, and where people are [Photograph]. Instagram. https://www.instagram.com/p/B5oDnnNhOt4/

Linkedln
Goodwin, J. (2019, September). The best part of attending the American Psychological Association's 2019 Convention in Chicago this year was having the opportunity to [Image attached] [Post]. LinkedIn. https://www.linkedin.com/posts/jongoodwin3_apa2019-activity-6569581103441682432-CN98

Web sayfaları ve Web Siteleri
Haber Sitesine Ait Web Sayfası
Bologna, C. (2019, October 31). Why some people with anxiety love watching horror movies. HuffPost. https://www.huffpost.com/entry/anxiety-love-watching-horrormovies_l_5d277587e4b02a5a5d57b59e
Devlet Kurumuna Ait Yazar Grubunun Bulunduğu Web Sayfası
National Institute of Mental Health. (2018, July). Anxiety disorders. U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.shtml