Öğretmenlerin Eğitimde Yapay Zeka Kullanımına Yönelik Algıları


Abstract views: 181 / PDF downloads: 113

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11113077

Anahtar Kelimeler:

yapay zeka, eğitim teknolojileri, öğretmen

Özet

Günümüzde, eğitim alanında teknolojik gelişmeler, öğrencilere daha etkili ve bireyselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunma amacı taşımaktadır. Bu bağlamda, yapay zeka (YZ), eğitimde çığır açan değişikliklere öncülük eden ve öğrencilere yeni ufuklar açan önemli bir rol oynamaktadır. yapay zeka, eğitimde yeni olanaklar yaratmakta ve öğrencilere daha etkili, kişisel ve yenilikçi öğrenme deneyimleri sunmaktadır. Bu teknolojik ilerlemeler, eğitimde dijital dönüşümü hızlandırarak öğrenci başarısını artırmak, öğretmenlere destek olmak ve küresel eğitim erişimini genişletmek için kullanılmaktadır. Yapay zeka, eğitimdeki evrimin önemli bir itici gücü olarak karşımıza çıkmakta ve gelecekte eğitimdeki rolünü daha da güçlendirmeye yönelik heyecan verici potansiyeller sunmaktadır. Öğretmenlerin yapay zeka ile ilgili görüşlerinin alınmasının amaçlandığı bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 28 ilkokul öğretmeni katılımcı olarak dahil edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre genç yaştaki öğretmenler yapay zeka araçlarını derslerinde daha sık kullanmaktadır. Aynı zamanda bu öğretmenler yapay zekanın gelecekte eğitim alanında üstleneceği rolü etkileyici, olumlu, heyecan verici biçiminde algılamaktadır. Öğretmenlerin yapay zekayı kullanım alanları da kullanım sıklıklığı ile ilişkilidir. Yapay zekayı derslerinde sık sık kullanan öğretmenler yapay zekanın daha çok soru hazırlama, içerik oluşturma, etkinlik hazırlama, veri analizi, başarı takibi alanlarında tercih ettiklerini ifade etmiştir. Öğretmenlerin yapay zekanın kullanımında duydukları endişeler de araştırma kapsamında incelenmiştir. Elde edilen bulgular yapay zekanın eğitimde kullanılmasının yaratıcılığı öldürme, öğrencinin tembelleşmesi, veri ihlallerinin yaşanması, teknolojiye erişim imkanındaki farklılıklardan kaynaklı doğacak eşitsizlik gibi endişeler oluşturduğunu göstermektedir.

Referanslar

Atkinson, Robert D., (June 6, 2016). “It's Going to Kill Us!” And Other Myths About the Future of Artificial Intelligence. Information Technology & Innovation Foundation, June 2016, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3066182.

Bajcsy, R., Aloimonos, Y., ve Tsotsos, J. K. (2017). Revisiting active perception. Autonomous Robots, 42(2), 177-196. https://doi.org/10.1007/s10514-017-9615-3

Baker, T., Smith, L., & Anissa, N. (2019). Educ-AI-tion rebooted? Exploring the future of artificial intelligence in schools and colleges. Nesta Foundation

Bozkurt, A., Karadeniz, A., Baneres, D., Guerrero-Roldán, A. E., & Rodríguez, M. E. (2021). Artificial intelligence and reflections from educational landscape: A review of AI studies in half a century. Sustainability (Switzerland), 13(2), 1–16. https://doi.org/10.3390/su13020800.

Chaves, A. B. S. (2021). The role of intelligent systems in the development of peer-to-peer systems for energetic distribution management. Repositório do Iscte.

Chetty, K., Qigui, L., Gcora, N., Josie, J., Wenwei, L., & Fang, C. (2018). Bridging the digital divide: Measuring digital literacy. Economics, 12(1). https://doi.org/10.5018/economicsejournal.ja.2018-23

Goralski, M. A., & Tan, T. K. (2020). Artificial intelligence and sustainable development. The International Journal of Management Education, 18(1), 100330.

Gupta, R., Srivastava, D., Sahu, M., Tiwari, S., Ambasta, R. K., & Kumar, P. (2021). Artificial intelligence to deep learning: machine intelligence approach for drug discovery. Molecular diversity, 25, 1315-1360.

Haenlein, M., & Kaplan, A. (2019). A Brief History of Artificial Intelligence: On the past, present, and future of Artificial Intelligence. California Management Review, 61(4), 5–14. https://doi.org/10.1177/0008125619864925.

Haug, C. J., & Drazen, J. M. (2023). Artificial intelligence and machine learning in clinical medicine, 2023. New England Journal of Medicine, 388(13), 1201-1208.

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. In Center for Curriculum Redesign 14(4), 251–259. https://doi.org/10.1046/j.1365-2729.1998.1440251.x

Hussin, A. A. (2018). Education 4.0 made simple: Ideas for teaching. International Journal of Education and Literacy Studies, 6(3), 92-98.

Jules, T., & Salajan, F. (2019). The Educational Intelligent Economy. Emerald Publishing Limited

Kaul, V., Enslin, S., & Gross, S. A. (2020). History of artificial intelligence in medicine. Gastrointestinal endoscopy, 92(4), 807-812.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Pan, Y. (2016). Heading toward Artificial Intelligence 2.0. Engineering, 2(4), 409–413. https://doi.org/ 10.1016/J.ENG.2016.04.018.

Pasquinelli, M. (2023). The eye of the master: A social history of artificial intelligence. Verso Books.

Patton, M.Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Perrotta, C., & Selwyn, N. (2020). Deep learning goes to school: toward a relational understanding of AI in education. Learning, Media, and Technology, 45(3), 251–269.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.

Shastri, B. J., Tait, A. N., Ferreira de Lima, T., Pernice, W. H., Bhaskaran, H., Wright, C. D., & Prucnal, P. R. (2021). Photonics for artificial intelligence and neuromorphic computing. Nature Photonics, 15(2), 102-114.

Sinek, S. (2011). Start with why: How great leaders inspire everyone to take action. Penguin.

Steenson, M. W. (2022). Architectural intelligence: How designers and architects created the digital landscape. mit Press.

Taşçı, G., & Çelebi, M. (2020). Eğitimde yeni bir paradigma: “Yükseköğretimde yapay zekâ”. OPUS International Journal of Society Researches, 16(29), 2346-2370.

Yao, K., & Yang, H. (2020). Research on the Integration of Artificial Intelligence and Education. Education Reform and Development, 2(2), 994–997. https://doi.org/10.26689/erd.v2i2.2062.

Ye, M., Zhang, H., ve Li, L. (2019). Research on data mining application of orthopedic rehabilitation information for smart medical. IEEE Access, 7, 177137-177147.

Yıldırım, A., Şimşek H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zhang, C., & Lu, Y. (2021). Study on artificial intelligence: The state of the art and future prospects. Journal of Industrial Information Integration, 23, 100224.

İndir

Yayınlanmış

2024-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Seyrek, M., Yıldız , S., Emeksiz , H., Şahin , A., & Türkmen , M. T. (2024). Öğretmenlerin Eğitimde Yapay Zeka Kullanımına Yönelik Algıları. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(106), 845–856. https://doi.org/10.5281/zenodo.11113077