Hakem Rehberi

Hakemler İçin Etik İlkeler:
Makale uzmanlık alanınızla ilgili olmalıdır. Yalnızca yüksek kaliteli bir inceleme sağlayabiliyorsanız kabul edin.
Potansiyel bir çıkar çatışmanız varsa, yanıt verirken editörü bilgilendirmeniz rica olunur.
Gözden geçirme süreci çok fazla iş olabileceğinden, yeterli zaman ayırabildiğinizden emin olun.
Son teslim tarihini karşılayabileceğinizden emin olun.
Davetlere en kısa sürede cevap verilmelidir. Geç davet yanıtları inceleme sürecini yavaşlatır.
Daveti reddederseniz, lütfen alternatif hakemler önerin.

İncelemeyi Kabul Ettiğinizde:
Aldığınız materyal gizlidir, yani editörden izin alınmadan başka kişilerle paylaşmayınız. Hakem değerlendirmesi gizli olduğundan, incelemenize ilişkin herhangi bir bilgi de editör ve yazar(lar) bilgilendirilmeden kimseyle paylaşılamaz.
Değerlendirme Öncesi: Lütfen genel bir fikir edinmek için makaleyi okuyunuz. Kullanmanız gereken gözden geçirme kriterlerinin bir kopyasına sahip olunuz
Raporlama: Görüşleriniz, editörün makaleyi yayınlayıp yayınlamamaya karar vermesine yardımcı olduğu için çok önemlidir. Eksiklikleri vurgulayarak, yapıcı geri bildirim ve yorumlarınızla kararınızı açıklayınız ve destekleyiniz. Herhangi bir kişisel açıklama ve/veya kişisel ayrıntı ile isminizi eklemeyiniz.
Editöre materyali okuduğunuzu gösteren kısa bir özet yazınız. Araştırmayla ilgili düzen ve format, başlık, özet, giriş, grafiksel özetler ve/veya vurgular, yöntem, istatistiksel hatalar, sonuçlar, sonuç/tartışma, dil ve referanslar hakkındaki genel görüşlerinize yer veriniz.
İntihal, dolandırıcılık veya başka etik kaygılarınız varsa şüphelerinizi editörle detaylı bir şekilde paylaşın.