Amaç ve Kapsam

International Journal of Social & Humanities Sciences Research (JSHSR) Dergisi, 2014 yılında yayın hayatına başlamış uluslararası, hakemli e-dergidir; akademik yazı ve düşünce ile meşgul olan herkesin söz söyleyebileceği bir sosyal bilim platformudur. Sosyal bilimlerin tüm yönleriyle ilgili özgün araştırmaları kapsamaktadır. Sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında özgün araştırma sonuçları, bilimsel incelemeler ve kısa iletişim notları yayınlanmak üzere değerlendirilir. Pratik ve teori dengesi uygun olan el yazmaları tercih edilir. Bir derleme makalesinin, kapsamlı bir kaynak listesiyle desteklenen, belirli bir bilimsel konu hakkında derinlemesine bilgi ve tatmin edici bir değerlendirme vermesi beklenir. Daha önce başka bir dergide yayımlanmış yazılar kabul edilmez. Derginin yayın dili Türkçe veya İngilizcedir.
Sizlerin özverili çalışmaları ve desteği ile sosyal bilimler platformunda güçlü bir biçimde söz sahibi olan dergimize göstermiş olduğunuz değerli ilgi, katılım ve katkılarınızdan dolayı minnettarız.
JSHSR dergisi olarak vereceğiniz her türlü destekten dolayı şimdiden teşekkür ederiz.