Etik İlkeler ve Yayın Politikası

GENEL İLKELER
2014-2015 yılları arasında 6 ayda bir, 2016-2017 yılları arasında 3 ayda bir ve 2018 yılı itibarı ile de aylık yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. 2020 Mayıs sayısından başlamak üzere yayına alınacak her sayıda en fazla 30 makale kabul edilecektir. 
JSHSR Dergisi, sosyal bilimlerin her alanından yazı yayınlayan bir dergidir. Bu çerçevede özgün bilimsel makaleler, çeviriler, çeviri-yazılar, röportajlar, kitap, makale, sempozyum, panel ve bilimsel etkinlik tanıtma çalışmaları ile nekroloji metinleri yayınlar. Ancak, gönderilen yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.
JSHSR Dergisi’ne yayınlanması için yazı göndermek isteyenlerin, yazılarını www.jshsr.org adresinde yer alan Makale Takip Sistemi’ne üye olarak buradan göndermeleri gerekir.
Herhangi bir yazının JSHSR Dergisi’nin elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar.
Yayınlanması için JSHSR Dergisi’ne gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. JSHSR Dergisi, yayınlamış olduğu metinleri çeşitli mecralarda yayınlayabilir.
JSHSR Dergisi’ne gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.
JSHSR Dergisi’nin yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça vb. dillerden gelen yazılar da değerlendirmeye tabi tutulur ve hakemler tarafından yayımlanması uygun görüldüğü takdirde yayınlanır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Dergi sistemine makale eklendikten sonra editör kontrolünden geçen makale 3 kişilik bir değerlendirme kuruluna gönderilerek hakem süreci başlatılır.
Dergi sistemine yüklenen her yazı, ilk olarak editör veya editör yardımcıları tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir. Yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez.
Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir. Hakemler yazının temsil ettiği alan ve anabilim dalında uzmanlıkları bulunan kimseler arasından seçilir. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.
Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 15 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir.
Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi sistem tarafından otomatik olarak hakeme gönderilir. Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir.
Dergisi sistemine eklenen yazıların değerlendirme sürecinin hangi evresinde olduğu, yazarlar tarafından kendi üyelik bilgileri kullanılarak takip edilebilir. Hakem süreci titizlikle izlenmeli, sistem yalnızca bir kez değişiklik hakkı verebildiğinden dolayı yapılması muhtemel değişiklikler için her iki hakem değerlendirmesinin de sonuçlanması ve raporların sisteme girilmesi beklenmelidir.
Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler tarafından bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınabilir.

HAKEM DEĞERLENDİRME POLİTİKASI
JSHSR 'nin tüm içeriği hakem değerlendirmesine tabidir. JSHSR 'de yayınlanan tüm makaleler editörler kurulu ve gözden geçirme panelinin üyeleri tarafından sıkı bir hakemlik incelemesine tabi tutulmuştur (çift kör hakem değerlendirmesi). Öncelikle editör sunulan makaleleri inceler ve değerlendirir; araştırmanın önemini, yazı formatını ve araştırma kalitesini gösteren uygunluğunu ve kalitesini inceler. Potansiyel, JSHSR yayını için uygunsa, editör bu makaleyi alanında uzman iki hakeme yönlendirir. Her iki gözden geçirmenin geri bildiriminin ardından, yayın reddedilmesi, gerekli revizyonlarla kabul edilir olması veya yayınlanmak üzere kabul edilmesi seçenekleri mevcuttur. Revizyon veya kabul aşamasından sonra, yayın sırasına alınır.
Gözden geçirenler, hakemlik sürecindeki tüm kararlar için objektiftir. Gönderilen yazılar yayınlanmadan önce gizli olarak ele alınır.
Gözden geçirilmiş geribildirim ve sonuçlar düzeltmeler için ilgili yazara gönderilecektir (gerekirse). Düzenlemeler yayınlamadan önce ilgili yazarlara sunulacaktır. Düzenlenmiş / Revize edilmiş belgeler üç gün içinde yayınevine iade edilmelidir.

ÇIKAR ÇATIŞMASI İLKELERİ
Araştırmada şeffaflık ve tarafsızlık JSHSR için şarttır. Bu ilkeler, değerlendirme sürecimizde ve yayın kararında sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Makale gönderimleri, olası çıkar çatışmalarını en aza indirgemek için gözden geçirenlere atanır. Yeni meslektaş, ortak yazar veya editörün başkanlığını yaptığı doktora öğrencileri gibi yazar ve yazarlar arasındaki ilişkiler çatışma olarak kabul edilir ve bundan kaçınılır.

YAYIN ETİĞİ
Ulusal ve uluslararası etik kurallara uyulmalıdır. Yayın politikamız gereği araştırma ve yayın etiğine uyum sağlanması temel bir gerekliliktir.

İNTİHAL
Yazarlardan makalelerinin benzerliğini %25'nin altına düşürmeleri istenir ve benzerlik <%25 olması için bir hafta süreyle üç hak verilir.
Sadece benzerlik oranı ≤ %25 olan makaleler değerlendirmeye alınır.

TELİF HAKKI VE ERİŞİM
JSHSR bir açık erişim dergisi olup, tüm makaleler Creative Commons Attribution 4.0 Lisansı koşulları altında dağıtılmakta, üçüncü şahısların materyali herhangi bir ortam veya formatta kopyalayıp yeniden dağıtmasına, malzemeyi yeniden taklit etmesine, dönüştürmesine ve inşa etmesine izin vermektedir. Bu lisans, yazarların ve okuyucuların veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer platformlarda tüm makaleleri, veri kümelerini, grafikleri ve ekleri uygun referans sağlayarak kullanmasına olanak sağlar.
Tüm bireysel makaleler, herhangi bir abonelik / ücret ödemeden okuyuculara açıktır.

ARŞİVLEME
JSHSR yayıncısı, yayınlanan makalelerin ve web sitesinin içeriğinin düzenli olarak elektronik olarak yedeklenmesini sağlar. Yayınlanan tüm makaleler arşivlenmiş veri tabanı ve erişim için kullanılabilir.

YAYINLAMA TAKVİMİ
JSHSR bir yıl içinde aylık çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır.