Dede Korkut Hikâyeleri’ndeki Kadın Tipleri ve Kadınlar


Abstract views: 3149 / PDF downloads: 427

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8306918

Anahtar Kelimeler:

Dede Korkut, Kadın, Töre, Selcen Hatun, Burla Hatun, Banu Çiçek

Özet

Asıl adı ‘Kitab-ı Dede Korkut ala Lisan-ı Taifei Oğuzan’ olan ve günümüzde daha çok Dede Korkut Hikâyeleri olarak bilinen eser, bütün Türk dünyasının değeridir. Hem Oğuzların yaşamlarını hem de inançları yönünden Türk edebiyatı için önem teşkil etmektedir. Dede Korkut Hikâyelerindeki sözlü anlatılar bize yazıya geçmeden önceki sözlü ürünler hakkında da bilgiler verilmektedir. Dede Korkut Hikâyelerinin dört nüshası vardır ve yeni bulunan Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi Hikâyesi ile beraber toplam bir önsöz ve 13 hikâyeden oluşmaktadır. Hikâyelerdeki kahramanlar vasıtasıyla Türk töresi hakkında da bilgiler edinilmektedir. Kadının cesur, kahraman olduğu, her kadının maiyetinde 40 genç kızın olduğu, kahramanlık yapmadan çocuklara isim verilemeyeceği gibi pek çok gelenekten bahsedilmektedir. Dede Korkut Hikâyelerindeki kadınlar birer örnek tiptir. Birer anne, birer eş, birer sevgilidir. Bu kadınlar (Selcen Hatun, Banu Çiçek, Burla Hatun vd.) Oğuzlarda kadının ne kadar önemli olunduğu, kadınlara ne kadar değer verildiğinin anlaşılması açısından önem teşkil etmektedir. 

Referanslar

Batuta, İ. (1971). Seyahatname. Yapıkredi Yayınları.

Binyazar, A. (1996). Dede Korkut Kitabı. Yapıkredi Yayınları.

Velieceoğlu, N. (2019). Dede Korkut Hikayeleri Derleme. Nilüfer Yay.

Ergin, M. (2004). Dede Korkut Kitabı. Boğaziçi.

Ergin, M. (2009). Dede Korkut Kitabı. Türk Dil Kurumu.

Ergin, M. (2021). Dede Korkut Kitabı 1-2. Türk Dil Kurumu.

Kaplan, M. (2002). Dede Korkut Kitabında Kadın. Dergah Yayınları.

Özsoy, B. S. (2008). Dede Korkut Kitabı. Akçağ.

Yakıcı, A. (2007). Dede Korkut Kitabında Görülen Ozan Tiplerinin Türkiye Sahası Aşıklık Geleneğinin Oluşmaına Etkisi. Milli Folklor, (73), 40-47.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-31

Nasıl Atıf Yapılır

CAN, A. (2023). Dede Korkut Hikâyeleri’ndeki Kadın Tipleri ve Kadınlar. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 10(98), 2027–2038. https://doi.org/10.5281/zenodo.8306918