KURUMLAR VERGİSİ PLANLAMASI ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA


Abstract views: 46 / PDF downloads: 22

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.3140

Anahtar Kelimeler:

Vergi Planlaması, Kurumlar Vergisi, Bankacılık Sektöründe Vergi Planlaması, Efektif Vergi Oranı

Özet

Bu çalışmada Türk bankacılık sektöründeki vergi planlaması etkinliğinin hem Nakit Efektif Vergi Oranı hem de Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri Efektif Vergi Oranına göre hesaplanarak elde edilen ekonometrik model ile tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle, Türk bankacılığında vergi planlamasının yapılmasından hangi faktörlerin etkili olduğunun ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu amaç kapsamında, bankacılık sektöründe 2015-2020 dönem aralığı içerisinde faaliyet gösteren kamu, özel ve yabancı sermayeli 16 bankanın finansal verileri kullanılarak iki farklı vergi planlaması modeli ile lojistik regresyon analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular, Nakit Efektif Vergi Oranı vergi planlamasına göre 16 bankadaki vergi planlaması ile faiz gelirleri, şube sayısı, faiz gelirleri, nakit ödemesi, sektör hesabı ve kaldıraç verileri arasında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri Efektif Vergi Oranı vergi planlamasına göre ise faiz gelirleri, personel sayısı, banka karlılığı, vergi karşılığı, vergi öncesi gelir ve sektör payı verileri ile vergi planlaması arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2022-07-31

Nasıl Atıf Yapılır

DEVREZ, E., & CENGİZ, S. (2022). KURUMLAR VERGİSİ PLANLAMASI ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 9(85), 1370–1390. https://doi.org/10.26450/jshsr.3140