OECD ÜLKELERİNDE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİNİN PANEL TAHMİNİ


Abstract views: 57 / PDF downloads: 56

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1682

Anahtar Kelimeler:

Yüksek Teknolojili İhracat, Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi

Özet

Ekonomik büyümenin uzun dönem belirleyicilerinden olan teknoloji düzeyi, gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkeleri
yakalamasında önemli bir etkendir. Gerek bölgesel kalkınma gerekse ekonomik büyüme için yüksek teknolojili ürün ihracatı
önem taşımaktadır. Yüksek teknolojili ürün ihracatı toplam katma değeri artırmaktadır. Çalışmamızda 1989-2015 yılları
arasında seçilmiş 14 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkesi için ekonomik büyüme ile yüksek teknolojili ürün
ihracatının arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı test edilmiştir. Modele büyüme oranını etkileyen yatırım, doğrudan
yabancı yatırımlar gibi değişkenler açıklayıcı değişken olarak eklenmiştir. Diğer taraftan yüksek teknolojili ürün ihracatını
etkileyen patent sayısı kontrol değişkeni olarak modele eklenmiştir. Model sonuçlarına göre yüksek teknolojili ürün ihracatı ile
ekonomik büyüme arasında pozitif ilişki bulunmaktadır. Yüksek teknolojili ürün ihracatında meydana gelen bir birimlik artış
ekonomik büyüme oranında %0.0044’lük artışa neden olmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımlar ve sabit sermaye oluşumunun
ekonomik büyümeye pozitif katkısı bulunmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

KABAKLARLI, E., & KONYA, S. (2019). OECD ÜLKELERİNDE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİNİN PANEL TAHMİNİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4418–4426. https://doi.org/10.26450/jshsr.1682