KOMOR ADALARI’NDA DIŞ TİCARET VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ


Abstract views: 29 / PDF downloads: 28

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.1697

Anahtar Kelimeler:

Komor Adaları, ithalat, ihracat, ekonomik büyüme ilişkisi, nedensellik analizi

Özet

Dış ticaret ve ekonomik büyüme ilişkisi, uzun zamandır önem verilen araştırma konuları arasında yer almaktadır. Dış ticaret
ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişki ampirik literatürde daha çok tartışma konusu olmuştur. Ancak, Komor
Adaları için bu ilişkinin doğasını doğrulayan çalışmalar çok azdır. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı 1980-2016 dönemini
kapsayan yıllık ihracatı, ithalat ve ekonomik büyüme verileri kullanarak Komor Adaları’nda ticaret ve ekonomik büyüme
arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmanın amacı açıklamak için Granger nedensellik testi kullanılmaktadır. Granger
nedensellik testi sonucuna göre, Komor Adaları’nda ihracat ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi
elde edilmiştir. Aynı zamanda, ithalattan ihracata tek yönlü bir nedensellik olduğunu ortaya çıkmıştır. Ancak, ithalat için ne
ihracatın ne de ekonomik büyümenin nedeni olduğunu göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

2019-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

ALI, Y. S., & GÜVENEK, B. (2019). KOMOR ADALARI’NDA DIŞ TİCARET VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 6(48), 4540–4547. https://doi.org/10.26450/jshsr.1697