BAZI DEĞİŞKENLERDE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ


Abstract views: 26 / PDF downloads: 11

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.812

Anahtar Kelimeler:

Yalnızlık Düzeyi, Uluslararası Öğrenciler, Demografik Değişkenler

Özet

Amaç: Samsun'da uluslararası öğrencilerin yalnızlık düzeylerinin bazı değişkenlere göre araştırılması amaçlanmıştır. Desen: Bu çalışma ilişkisel tarama modeline göre hazırlanmıştır. Konular: Araştırmanın nüfusu 2015-2016 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dili Eğitimi Merkezi'nde Türkçe derslerine katılan rasgele örnekleme ile belirlenen 60 uluslararası öğrenci oluşturmaktadır. Ölçme Araçları: Veri toplama araçları olarak "UCLA Yalnızlık Ölçeği" kullanılmıştır. Analiz: Cinsiyet, ilişki durumlarına ve uluslararası öğrencilerin kardeşi sayılarına göre karşılaştırma için T testi analizi kullanılmıştır. Bulgular: Uluslararası Öğrenci Öğrencilerinin yalnızlığı, demografik değişkenlere göre incelenmiş, bu değişkenler açısından anlamlı bir farklılık bulunamamış, bu nedenle uluslararası öğrencilerin yalnızlık düzeyleri demografik değişkenlerden bağımsız olup, literatürde bu konudaki bulguları desteklemektedir. Tartışma: Sonuç olarak, bu çalışma yalnızlık düzeyinin demografik değişkenlerden bağımsız olduğunu göstermektedir

Yayınlanmış

2018-12-21

Nasıl Atıf Yapılır

ERSANLI, E., & DURAN, V. (2018). BAZI DEĞİŞKENLERDE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 5(29), 3929–3936. https://doi.org/10.26450/jshsr.812