Kadın Gazetesi (1947-1979): Kemalist Kadınların Millet ve Kadınlar üzerine Söylemlerinde Süreklilikler ve Değişimler


Abstract views: 59 / PDF downloads: 39

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10731974

Anahtar Kelimeler:

Kadınlar, Miller, Kemalizm, Kadın dergileri, Türkiye, Kadın Gazetesi

Özet

Bu makale Türkiye’de en uzun süre yayınlanan kadın dergilerinden birini, Kadın Gazetesi’ni (1947-1979) çalışacaktır. İçeriğinde politikaya merkezi bir rol vermesi, istikrarlı bir şekilde kadınları siyasi varlıklar olarak algılaması ve ‘kadın sorununa” olan ısrarlı bağlılığı nedeniyle Kadın Gazetesi’nin Türkiye’de moda ve aile dergilerinin çok baskın olduğu kadın dergileri içinde ayrı bir yeri vardır.

Bu çalışma, Kemalist kadınların ulus ve kadınlar üzerine söylemlerini, bu söylemlerin zaman içindeki dönüşümlerini ve milliyetçi projeye olan inançlarını kaybedip kaybetmediklerini inceleyecektir. Kemalist kadınlar tarafından yayınlanan Kadın Gazetesi rejimle güçlü bir işbirliği, Kemalizmin modernleşme ve milliyetçilik prensiplerine katıksız bir bağlılık ve kadın sorununa araçsal bir şekilde yaklaşım gösteren bir dergidir. Bu ölçüde, Türkiye’de yayınlanan kadın dergileri içindeki özel yerine rağmen, Kadın Gazetesi’nde, özellikle ilk yıllarda, Kemalist kadınlar ‘erkek-akım’ bir sesi ödünç almış ve taklit etmişlerdir. Ayrıca dergideki Kemalist kadınlar bir yandan çoğunluğu kadınlardan oluşan bir “ötekiler” grubu inşa ederken bir yandan da homojen bir kadın kategorisi adına konuşma imtiyazına sahip olmuşlardır.

Referanslar

Arat, Y. (1997). The Project of Modernity and Women in Turkey. In Sibel Bozdoğan & Reşat Kasaba (Eds.), Rethinking Modernity and National Identity in Turkey (pp. 95-112). University of Washington Press.

Arat, Z. (1998). Introduction: Politics of Representation and Identity. In Zehra Arat (Ed.), Deconstructing Images of the Turkish Women (pp. 1-34). St.Martin’s Press.

Atabek, F. (1979, March). Dilden gelen elden gelse. Kadın Gazetesi, 1120, 1.

Çakır, S. (1983). Türkiye’de Feminizm Dünü ve Bugünü. In Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi (Vol.13) (pp. 750-756). İletişim Yayınları.

Çıkış amacımız. (1947, March 1). Kadın Gazetesi, 1, 1.

Davalarımız. (1947, March 22). Kadın Gazetesi, 4, 1.

Davaz-Mardin, A. (1998). Kadın süreli yayınları, Hanımlar Aleminden Roza’ya bibliografya 1928-1996: (Dergiler, gazeteler, bültenler). Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.

Demirdirek, A. (1998). In Pursuit of the Ottoman Women’s Movement. In Zehra Arat (Ed.), Deconstructing Images of the Turkish Women (pp. 65-81). St. Martin’s Press.

Doğan, S. N. (2002). The other(s)`in the discourse of Kemalist women: Sublime womanhood creates the sublime nation [Unpublished master thesis]. Bilkent University.

Durakbaşa, A. (1998). Kemalism as Identity Politics in Turkey. In Zehra Arat (Ed.), Deconstructing Images of the Turkish Women (pp. 139-155). St. Martin’s Press.

Gevgilili, A. (1983). Türkiye Basını. In Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi (Vol. 1) (pp. 202-228). İletişim Yayınları.

Göle, N. (1998). Islamism, feminism and post-modernism: Women’s movements in Islamic countries. New Perspectives on Turkey, 19, 53-70.

Gül, S. S. & Gül, H. (2000). The question of women in Islamic revivalism in Turkey: A review of the Islamic press. Current Sociology, 48(2), 1-26.

Gürboğa, N. (1996). Images of women: Visual depiction of women by the popular periodicals of Early Republican Turkey 1920-1940. [Unpublished master's thesis]. Boğaziçi University.

Hermes, J. (1995). Reading women magazines. Polity Press.

İlyasoğlu, A. & İnsel, D. (1984). Kadın Dergilerinin Evrimi. In Türkiye’de Dergiler ve Ansiklopediler, 1849-1984 (pp. 163-184). Gelişim Yayınları.

Kadıoğlu. A. (1998). Cinselliğin İnkârı: Büyük Toplumsal Projelerin Nesnesi Olarak Türk Kadınları. In Ayşe Berktay-Mirzaoğlu (Ed.), 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler (pp. 89-100). Tarih Vakfı Yayınları.

Kadınlar Birliği. (1947, April 5). Kadın Gazetesi, 6, 1.

Kandiyoti, D. (1991). End of Empire: Islam, Nationalism and Women in Turkey. In Deniz Kandiyoti (Ed.), Women, Islam and the State (pp. 22-48). Macmillan Press.

Kandiyoti, D. (1997). Gendering the Modern: On Missing Dimensions in the Study of Turkish Modernity. In Sibel Bozdoğan & Reşat Kasaba (Eds.), Rethinking Modernity and National Identity in Turkey (pp. 113-132). University of Washington Press.

Müftüler-Bac, M. (1999). Turkish women’s predicament. Women’s Studies International Forum, 22(3), 303-315.

Oruz, İ. H. (1954, October 31). Cumhuriyet kadını. Kadın Gazetesi, 385, 2

Oruz, İ. H. (1960, July 9). Kadınlara düşen görev. Kadın Gazetesi, 2.

Oruz, İ. H. (1969, November). Bir açık muhasebe. Kadın Gazetesi, 1010, 3.

Oruz, İ. H. (1971, May). Annelerin dileği. Kadın Gazetesi, 1028, 4.

Oruz, İ. H. (1978, October). Halide Edip Adivar anıtı karşısında. Kadın Gazetesi, 1116.

Oruz, İ. H. (1986). Atatürk döneminde Türkiye’de kadın devrimi.

Oruz, İ. (2002, April 20). Interview. İstanbul.

Özbudun, E. (2000). Contemporary Turkish politics: Challenges to democratic consolidation. Lynne Rienner.

Poulton, H. (1997). Top hat, gray wolf and crescent. New York University Press.

Sirman, N. (1989). Feminism in Turkey: A short history. New Perspectives on Turkey, 3(1), 1-34.

Tekeli, Ş. (1983). “Kadın.” In Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi (Vol.5) (pp. 1190-1204). İletişim Yayınları.

Tekeli, Ş. (1988). Kadınlar için: Yazılar 1977-1987. Alan Yayıncılık.

Toska, Z. (1994). Haremden kadın partisine giden yolda kadın dergileri gündemleri ve öncü kadınlar. Defter, 21, 117-142.

Törenek, M. (1998). Kadın dergiciliği ve Mehmet Rauf. Toplumsal Tarih, 51(9), 26-29.

Türk Kadın Birliği’nin amacı nedir? (1952, June 23). Kadın Gazetesi, 4

Tuncer, F. R. (1951, November 19). Türk kadın şairlerimizden: İffet Halim Oruz. Kadın Gazetesi, 7.

Ünen, N. (1972, August). Revizyon böyle mi olur? Kadın Gazetesi, 1043, 22-23.

Yaraman, A. (2001). Durgunluk döneminde cüretkâr talepler: Kadın Gazetesi. Toplumsal Tarih, Mart, 36-41.

Yuval-Davis, N. & Anthias, F. (2000). Woman-Nation-State. In John Hutchinson & Anthony Smith (Eds.), Nationalism (Vol.4) (pp. 1475-1488). Routledge.

Zihnioğlu, Y. (1999). Bir Osmanlı Türk kadın hakları savunucusu: Nezihe Muhiddin. Tarih ve Toplum, 183, 132-139.

Zürcher, E. (2010). Turkey: A modern history. I.B.Tauris.

Yayınlanmış

2024-02-29

Nasıl Atıf Yapılır

Doğan, S. N. (2024). Kadın Gazetesi (1947-1979): Kemalist Kadınların Millet ve Kadınlar üzerine Söylemlerinde Süreklilikler ve Değişimler. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(104), 310–320. https://doi.org/10.5281/zenodo.10731974