Ters Faz ile Altyapı Sızıntılarının Temizlenmesinde Akustik Panel Kullanımın Etkisi


Abstract views: 12 / PDF downloads: 11

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11109408

Anahtar Kelimeler:

kulaklıksız kayıt, ters faz, yıkıcı girişim, koro kaydı, monitör sızıntılarının sönümlenmesi

Özet

Kalabalık çalgı ya da vokal topluluklarının kayıtlarında kulaklık yerine monitör hoparlör kullanıldığında ortaya çıkan altyapı sinyali sızıntılarının giderilmesi için, ters faz ile yıkıcı girişim uygulaması ile altyapı sızıntılarını sönümleyen yöntemler kullanılabilmektedir. Bu yöntemlerden birinde her performans için iki kayıt alınır. İlk kayıtta ve ikinci kayıtta müzikal altyapı goparlörlerden stüdyo ortamına yayınlanır. İlk kayıtta icracılar herhangi bir performans gerçekleştirmez. İkinci kayıtta ise icracılar performanslarını gerçekleştirir. Elde edilen bu iki kayıttan birinin fazı tersine çevrildiğinde, her iki kanalda da büyük oranda özdeş olan altyapı sızıntıları birbirini yıkıcı girişim ile sönümler. Bu işlemin ardından kayıtların sadece birisinde var olan icracıların performansı altyapı sızıntılarından büyük oranda ayrıştırılmış olur. Ters faz ile sönümleme prensibi ile çalışan yöntemlerin özellikle yüksek frekans bölgesindeki altyapı sızıntılarının sönümlenmesinde daha az başırılı olduğu görülmüştür. Bu çalışmada, dalga boyu kısa olan ve ortamdaki nesnelerden daha çok etkilenen orta-yüksek frekans sızıntılarını temizlemek için iyileştirmeler araştırılmıştır. Sızıntılarının sönümlenmesi noktasında başarı oranını azaltan faktörler arasında icracıların vücut hareketlerinin olup olmadığı, varsa hangi oranda etkili oldukları deneylerle ölçülmüştür. Bu ön sonuçlar ışığında, icracıların vücut hareketlerinin olumsuz etkilerini azaltmak için etkili bir pozisyonda konumlandırılan izolasyon paneli kullanımına dayanan bir yöntem önerisi sunulmuş, bu yöntem önerisinin ölçülmüştür. Doğru noktada konumlandırılan, doğru büyüklükte izolasyon panelinin, icracıların vücut hareketleri sebebiyle kayıtlar arasında gerçekleşebilen değişimleri anlamlı ölçüde azalttığı tespit edilmiştir.

Referanslar

Elliot, S. J., Howard, C. Q., Lewin, P. L. (1999). Active Noise Control: A Tutorial Review. Proceedings of the IEEE 87(6),943 - 973

Howard, D., Angus, J. (2001). Acoustics and Psychoacoustics, New York.

Izhaki, R. (2008). Mixing Audio-Concepts, Practises and Tools, London.

Kuo, S. M., Morgan, D. R. (1996). Active Noise Control Systems: Algorithms and DSP Implementations, s.32-33.

İndir

Yayınlanmış

2024-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Demirci, O., & Eden, A. (2024). Ters Faz ile Altyapı Sızıntılarının Temizlenmesinde Akustik Panel Kullanımın Etkisi. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(106), 764–770. https://doi.org/10.5281/zenodo.11109408