ULUSLARARASI KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİNDE SINIFLAMA-STANDARDİZASYON ÇABALARI ve ISO 18513:2003 TERMİNOLOJİ STANDARDI


Abstract views: 61 / PDF downloads: 35

Yazarlar

  • Aydoğan AYDOĞDU Kastamonu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Kastamonu/Turkey

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.56

Anahtar Kelimeler:

Uluslararası Konaklama İşletmeciliği, Standard, Standardizasyon, ISO 18513:2013 Terminoloji Standardı

Özet

Turizm etkinliklerinin son 60 yılda ulaşmış olduğu ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve politik etkiler günümüzün en önemli olgusu haline gelmesine yol açmıştır. Zira her yıl bir milyarı aşkın birey sürekli yaşadıkları yere dönme amacıyla seyahate çıkmakta, çeşitli ulaştırma araçları kullanarak deniz aşırı seyahat etmektedirler. Varış ülkesinde konaklamayı da içeren bu seyahatler yazında turizm olarak adlandırılmaktadır. Turizm etkinliklerine yeni yerler görme ve farklı kültürleri deneyimleme amacıyla katılan bireyler varış noktalarında geceleyecekleri konaklama işletmelerinin alışageldikleri kalite düzeyinde olmasını beklemektedirler. Ancak araştırmalar, konaklama işletmelerinin turistlerin istem ve beklentilerini karşılamada yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır. Böylesi bir sonuç memnuniyetsizliğe yol açmakta ve turizmin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır. Bu nedenlerle konaklama işletmelerinin kalite güvencesi sağlayacak bir takım standartlara göre hizmet sunmaları gereksinimi ilgili çevrelerce yüksek sesle dile getirilmeye başlanmıştır. Böylesi bir gelişme konaklama işletmeciliği alanında uluslararası düzeyde standardizasyon çalışmalarının başlaması sonucunu doğurmuştur. Bu çalışmada konaklama işletmeciliği alanında sürdürülen standardizasyon çabaları toplu bir bakış açısıyla değerlendirilmektedir. Bu amaçla ilgili yazın derinlemesine taranmış ve konaklama işletmeciliği alanında uluslararası nitelik taşıyan standartlar saptanmıştır. Araştırma sonuçları çeşitli ülkelerde yürütülen standardizasyon çabalarının temel olarak sınıflandırma sistemleri üzerinde yoğunlaştığını ancak dünya ölçeğinde tek tip sınıflandırma niteliğinden uzak olduklarını ortaya koymuştur. Araştırmada ayrıca konaklama işletmeciliği ile ilişkilendirilebilecek tek uluslararası standardın ISO 81513:2003 Turizm Hizmetleri, Oteller ve Diğer Turizm Konaklama Çeşitleri Terminoloji Standardı olduğu saptanmıştır. Bu itibarla anılan standart çalışma kapsamında tanıtılmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2017-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

AYDOĞDU, A. (2017). ULUSLARARASI KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİNDE SINIFLAMA-STANDARDİZASYON ÇABALARI ve ISO 18513:2003 TERMİNOLOJİ STANDARDI. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(10), 281–294. https://doi.org/10.26450/jshsr.56