TÜRKİYE’DEKİ YAZ OKULU UYGULAMALARINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ


Abstract views: 22 / PDF downloads: 13

Yazarlar

  • Kamil AKBAYIR Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Van/Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.26450/jshsr.62

Anahtar Kelimeler:

Yaz okulu, Öğrenme, Ders geçme

Özet

Üniversitelerin, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin zamanla ihtiyaçları doğrultusunda bir takım değişiklikler veya yenilikler yapılmaktadır. Yaz okulu uygulaması da bu yeniliklerden biridir. Yaz okulu uygulaması, daha çok okulu uzatma endişesi yaşayan öğrencilerin yoğun istekleri üzerine çıkmış bir uygulamadır. Bu çalışmada yaz okulu uygulamasının, öğretime dayalı bir uygulama olmadığı, daha çok ders geçmeye yönelik bir uygulama olduğu üzerinde durulmuştur. Yapılan araştırmalarda bu konu üzerine yurt dışında ve ülkemizde sınırlı sayıda araştırma yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, yaz okulu uygulamasının, avantajlarını ve dezavantajlarını araştırmaktır. Araştırmanın evrenini 2013-14, 2014-15, 2015-16 ve 2016-2017 öğretim yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmüş ve farklı Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde yaz okulu eğitimine katılmış öğrenciler arasından 76 öğrencinin almış olduğu 154 dersin ve Dokuz Eylül Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören ve kendi üniversitesinde yaz okulu eğitimine katılmış öğrenciler arasından 20 öğrencinin almış olduğu 60 dersin sonuçları ve 41 öğrencinin görüşleri oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin normal dönemde, derslerden elde ettikleri başarı ile yaz okulundan elde ettikleri başarı karşılaştırılmıştır. Bunun sonucu olarak çoğu öğrencilerin normal dönemdeki derslerden elde ettikleri başarı ile yaz okulundan elde ettikleri başarı arasında çok büyük farklar olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin sadece %11.21’i yaz okulunda tekrar başarısız olmuştur. Bu bulgulara bakıldığında normal dönemde derslerden başarısız olan öğrencilerin aynı derslerden yaz okulunda yüksek başarılar göstermeleri, yaz okulu uygulamasına eleştirel (şüpheli) bakışı kaçınılmaz kılmıştır. Bu sonuçlar bize, aslında yaz okulunda öğrenmeye değil ders geçmeye yönelik bir öğretim ortaya konulduğunu göstermiştir

İndir

Yayınlanmış

2017-09-30

Nasıl Atıf Yapılır

AKBAYIR, K. (2017). TÜRKİYE’DEKİ YAZ OKULU UYGULAMALARINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(10), 332–338. https://doi.org/10.26450/jshsr.62